UNIX MAGبایگانی‌های دیتا سنتر - UNIX MAG

دسته: دیتا سنتر

پروتکل IPsec چیست؟

پروتکل IPsec گروهی از پروتکل ها است که برای تنظیم اتصالات رمزگذاری شده بین دستگاه ها با هم استفاده می شود و به ایمن نگه داشتن داده های ارسالی از طریق شبکه های عمومی کمک می کند. IPsec غالباً برای راه اندازی VPN استفاده می شود و با رمزگذاری بسته های IP ، همراه با تأیید اعتبار مبدا بسته ها…

امنیت داده چند ابری (Multi-Cloud)

رویکردهای جدید رمزگذاری امنیت داده سطوح مختلفی از امنیت داده های چند ابری (Multi-Cloud) ارائه می دهد. به گفته گارتنر، ۸۱ درصد مشاغل از استراتژی ابری و ترکیب چند ابر استفاده می کنند. چالش های محافظت از داده ها و استفاده از رمزگذاری در فضای عمومی / خصوصی ابر ، SaaS و محیط های داخلی ، پیچیدگی ، هزینه و…